View Full Version: hack aimbot 100% thành công (GBVN)

O0o Kitty4mat O0o > Gunbound > hack aimbot 100% thành công (GBVN)


Title: hack aimbot 100% thành công (GBVN)


xitrum - July 22, 2005 11:49 AM (GMT)
QUOTE
link down:
http://www.hackgbvn.com/aimbotGBVN.rar
trước khi dùng bạn phải down Microsoft .NET Framework Version 1.1 va` install
http://www.microsoft.com/downloads/details...&DisplayLang=en

đầu tiên dùng winrar để extract aimbotGBVN.rar
sau đó chạy file Injector.exe
B2:ô program bạn nhấn chuột vào "..." browse đến file mozilla



B3:ô dll bạn nhấn chuột vào "..." browse đến file Gdi32.dll trong thư mục inject

rồi nhấn vào nút "inject dll"
B4:trong ô process chọn mozilla.exe
trong ô dll(dưới ô process) bạn nhấn vào "..." vào browse đến thư mục "inject into process" trong thư mục này có 6 file dll.Bạn lần lượt chọn từng file và nhấn vào nút "inject dll"(cạnh nút "kill proces")
B5: sau khi inject đc đủ 6 file *.dll bạn tiếp tục nhấn vào nút "inject dll"(cạnh nút "kill proces") nhưng lần này brownse đến thư mục "inject at the end" chọn file lol.dll và lại bấm "inject dll" nó hiện len 1 bảng báo lỗi là bạn đă thành công


nhớ là đừng close cái thông báo đó

B6: bạn vào chơi GB như b́nh thường.Trận đầu tiên của bạn sẽ ko có ǵ xảy ra.Xong trận đầu tiên bạn close cái thông báo lỗi đi và choi Gb nhưng lần này bạn kéo nút đánh giấu đến đâu th́ sẽ biêt ngay vị trí rơi của đạn
nhớ là luôn để ṿng tṛn vào giữa người ḿnh
muuốn di cái ṿng tṛn này th́ giữ Shift
have luck 



bai thứ 2
QUOTE
1. Chạy injector.exe
2. Nhấn vào nút "..." và chọn một tập tin trong thư mục của Inject gọi là "gdi32.dll"
3. Nhấn vào Inject DLL
4. Chạy Multiusev1.2.exe
5. Điền vào "MasterShot" ở khung ghi "enter here a name......"
6. Trong hộp thọai kế tiếp bạn điền vào Mozilla và bấm Change
8. Trở về màn h́nh chính của injector, nhấn trái lên Process và t́m đến "mozilla.exe"
9. Click lên "...." và nhúng tất cả thư viện liên kết động (dll) bằng cách chọn "inject into process"
10. Sẽ chưa có ǵ xảy ra vào lúc này
11. Nhấn lên "...." lần nữa và thực hiện thao tác tương tự như bước 9 nhưng có một số thay đổi đó là bạn chọn tập tin tên là lol.dll, kiểu nhúng là "inject at the end"
12. Bạn sẽ gặp một thông báo lỗi "mozilla.exe - Entry Point Not Found" nhưng khoan hăy bấm Ok
13. Trở về multi-task ( tŕnh mà bạn chạy ở bước 4 ),thay tên "mozilla.exe - Entry Point Not Found" vào tên mà trước đó bạn đă chọn ở bước 5
14. Hộp văn bản kế bạn giữ nguyên là "mozilla" sau đó chọn Change
**Lưu ư là đến thời điểm này thông báo lỗi vẫn c̣n xuất hiện.
15. Đăng nhập vào GunBound, chọn 1 zone thích hợp. ( Thông báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn h́nh, nhưng cứ mặc nó)
16. Chọn Create a game, bước khó khăn lúc này là bạn phải nhanh chóng nhấn Ok để tắt thông báo lỗi.
17.Kết thúc bài viết,

user posted image




Hosted for free by zIFBoards