View Full Version: BÀI TẬP LOGIC HỌC VÀ GIẢI BÀI TẬP

Virtual Classroom with Live Lesson > Nhập môn Logic > BÀI TẬP LOGIC HỌC VÀ GIẢI BÀI TẬP


Title: BÀI TẬP LOGIC HỌC VÀ GIẢI BÀI TẬP


ngocCITD - May 27, 2006 03:29 PM (GMT)
BÀI 1 : Trong cuộc tigercup có 48 đội lọt vào bán kết là Việt Nam, Singapore,Thai land, Indonexia. Trước khi thi đấu vào ṿng bán kết có 3 bạn Dũng, Quan, Tuấn dự định như thế này
Dũng nói Singapore đạt giải nh́ , Thailand đạt giải ba
Quang nói Việt Nam nh́ , Thailand đạt giải tư
Tuấn nói Singapore nhất , Indonexia nh́
Biết rằng mỗi ngừơi nói đúng 1 đội .Hăy xác đinh các đội đoạt giải
CÁC BẠN ĐỌC XONG RỒI. SUY NGHĨ, RỒI COI PHẦN GIẢI Ở DƯỚI
BÀI 2 1 Trận thi đấu điền kinh có 4 động viên mang áo số 1,2,3,4 đạt được 4 giải đầu tiên nhưng không vận động viên nào đạt giải trùng với số áo của ḿnh. Biết rằng vận động viên mang áo số 3 không đạt giải nhất. Vận động viên đạt giải 4 có số áo trùng với giải của Vận động viên mang áo số 2 , mà vận động viên mang áo số 2 không đạt giải 3 .Hăy xác định các vận động viên đạt giải ǵ ?
CÁC BẠN ĐỌC XONG RỒI. SUY NGHĨ, RỒI COI PHẦN GIẢI Ở DƯỚI
BÀI 3 Trong một trại hè quốc tế 3 sinh viên Anh , Pháp , Nga học 1 trong 3 ngoại ngữ Anh, Pháp , Nga biết rằng sinh viên học tiếng Pháp lớn hơn sinh viên người Nga 1 tuổi hăy xác định sinh viên nào học ngoại ngữ nào ?
CÁC BẠN ĐỌC XONG RỒI. SUY NGHĨ, RỒI COI PHẦN GIẢI Ở DƯỚI
BÀI 4
Trong trận thi đấu điền kinh có 5 VĐV : Hùng, Minh , Châu, Lâm , Thanh đạt 5 giải đấu. Trong 1 lần liên hoang mừng thành công khi được người khác hỏi các VĐV này trả lời :
Minh : tui đạt giải nhất c̣n thanh đạt giải nh́
Hùng : tui đạt giải nhất c̣n Lâm giải ba
Lâm : tui giải nhất c̣n thanh giải tư
Thanh : tui giải nh́ cơ c̣n Châu giải năm
Châu : Ừ ! Tui đạt giải năm c̣n Minh giải tư
Biết rằng mỗi VĐV chỉ nói đúng 1 nữa. Bằng phương pháp suy luận trưc tiếp hăy xác đinh VĐV đạt giải nào ??
CÁC BẠN ĐỌC XONG RỒI. SUY NGHĨ, RỒI COI PHẦN GIẢI Ở DƯỚI

ngocCITD - May 27, 2006 03:51 PM (GMT)
BÀI GIẢI
CÂU 1
Singapore giải nhất
Việt Nam giải nh́
Thái land giải ba
Indonexia giải bốn
CÂU 2
VĐV 1 : đoạt giải 4
VĐV 2 : đoạt giải 1
VĐV 3 : đoạt giải 2
VĐV 4 : đoạt giải 3
CÂU 3
Sinh viên Anh : Tiếng Pháp V Tiếng Nhật => Sinh viên anh học tiếng Pháp
Sinh viên Pháp : Tiếng Anh V Tiếng Nhật => Sinh viên Pháp học tiếng Nga
Sinh viên Nhật : Tiếng Anh V tiếng Pháp => Sinh viên Nga học tiếng Anh
CÂU 4
Minh :đoạt giải 1
Hùng :đoạt giải 2
Lâm :đoạt giải 3
Thanh :đoạt giải 4
Châu :đoạt giải 5

black-knight - May 31, 2006 03:20 PM (GMT)
ngọc ơi giải thích cụ thể đi,giải như vậy sao mà hiểu,khó hiểu quá hà.

ngocCITD - June 1, 2006 01:10 AM (GMT)
Ngọc chỉ giải thích vài bài v́ giải thích hết dài lắm . Các bài khác tương tự các bạn tự làm nha. Nếu đọc chỗ nào không hiểu các bạn hỏi ḿnh
BÀI 2 1 Trận thi đấu điền kinh có 4 động viên mang áo số 1,2,3,4 đạt được 4 giải đầu tiên nhưng không vận động viên nào đạt giải trùng với số áo của ḿnh. Biết rằng vận động viên mang áo số 3 không đạt giải nhất. Vận động viên đạt giải 4 có số áo trùng với giải của Vận động viên mang áo số 2 , mà vận động viên mang áo số 2 không đạt giải 3 .Hăy xác định các vận động viên đạt giải ǵ ?

giải thích :
1 Trận thi đấu điền kinh có 4 động viên mang áo số 1,2,3,4 đạt được 4 giải đầu tiên nhưng không vận động viên nào đạt giải trùng với số áo của ḿnh.
nghĩa là :
VDV 1 : chỉ có thể có các giải 2,3,4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1,3,4
VDV 3 : chỉ có thể có các giải 1,2,4
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1,2,3
Biết rằng vận động viên mang áo số 3 không đạt giải nhất
vậy là VDV 3 : không có giải 1 (loại giải nhất )
VDV 1 : chỉ có thể có các giải 2,3,4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1,3,4
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2,4
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1,2,3
Vận động viên đạt giải 4 có số áo trùng với giải của Vận động viên mang áo số 2
Nghĩa là : VDV nào đoạt giải 4 sẽ có giải trùng với giải của VDV 2 :vậy VDV 2 không đạt giải 4
VDV 1 : chỉ có thể có các giải 2,3,4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1,3,
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2,4
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1,2,3
có 2 VDV 1 và 3 đạt giải 4. Nhưng chỉ có VDV 1 có số giải trùng với giải của VDV 2
vậy : VDV 1 đạt giải 4
VDV 1 : chỉ có thể có các giải , ,4 ==> VDV 1 giải 4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1,3,
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2,4
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1,2,3
vậy những ai giải 4 sẽ bị loại
VDV 1 : chỉ có thể có các giải , ,4 ==> VDV 1 giải 4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1,3,
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2,
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1,2,3
ta thấy được VDV 3 giải 2. Suy ra VDV 3 giải 2
vậy những ai đạt giải 2 sẽ bị loại
VDV 1 : chỉ có thể có các giải , ,4 ==> VDV 1 giải 4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1,3,
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2, ==> VDV 3 giải 2
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1, ,3
mà vận động viên mang áo số 2 không đạt giải 3
Nghĩa là VDV 2 không có giải 3. Suy ra VDV 2 giải 1
VDV 1 : chỉ có thể có các giải , ,4 ==> VDV 1 giải 4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1, , ==> VDV 2 giải 1
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2, ==> VDV 3 giải 2
VDV 4 : chỉ có thể có các giải 1, ,3
vậy những ai đạt giải 1 sẽ bị loại. Và cuối cùng c̣n VDV 4 đạt giải 3
VDV 1 : chỉ có thể có các giải , ,4 ==> VDV 1 giải 4
VDV 2 : chỉ có thể có các giải 1, , ==> VDV 2 giải 1
VDV 3 : chỉ có thể có các giải ,2, ==> VDV 3 giải 2
VDV 4 : chỉ có thể có các giải , ,3 ==> VDV 4 giải 3

ngocCITD - June 1, 2006 01:19 AM (GMT)
BÀI 4
Trong trận thi đấu điền kinh có 5 VĐV : Hùng, Minh , Châu, Lâm , Thanh đạt 5 giải đấu. Trong 1 lần liên hoang mừng thành công khi được người khác hỏi các VĐV này trả lời :
Minh : tui đạt giải nhất c̣n thanh đạt giải nh́
Hùng : tui đạt giải nhất c̣n Lâm giải ba
Lâm : tui giải nhất c̣n thanh giải tư
Thanh : tui giải nh́ cơ c̣n Châu giải năm
Châu : Ừ ! Tui đạt giải năm c̣n Minh giải tư
Biết rằng mỗi VĐV chỉ nói đúng 1 nữa. Bằng phương pháp suy luận trưc tiếp hăy xác đinh VĐV đạt giải nào ??
Xem ở dưới
các bạn tự giải thích xem coi đúng với ḿnh không ?

butterfly - June 1, 2006 06:15 AM (GMT)
B) Đáp án của ḿnh nè : Minh giải 1 , Hùng giải 2 , Lâm giải 3 , Thanh giải 4 , Châu giải 5

ngocCITD - June 1, 2006 03:54 PM (GMT)
Vậy là đáp án trùng khớp ,đúng rồi. Bây giờ các bạn giải thích xem. Tại sao đáp án ra như thế để các bạn khác cùng hiểu !!!

BÀI 4

CODE

Trong trận thi đấu điền kinh có 5 VĐV : Hùng, Minh , Châu, Lâm , Thanh đạt 5 giải đấu. Trong 1 lần liên hoang mừng thành công khi được người khác hỏi các VĐV này trả lời :
Minh : tui đạt giải nhất c̣n thanh đạt giải nh́
Hùng : tui đạt giải nhất c̣n Lâm giải ba
Lâm : tui giải nhất c̣n thanh giải tư
Thanh : tui giải nh́ cơ c̣n Châu giải năm
Châu : Ừ ! Tui đạt giải năm c̣n Minh giải tư
Biết rằng mỗi VĐV chỉ nói đúng 1 nữa. Bằng phương pháp suy luận trưc tiếp hăy xác đinh VĐV đạt giải nào ??
Giải
Minh :đoạt giải 1
Hùng :đoạt giải 2
Lâm :đoạt giải 3
Thanh :đoạt giải 4
Châu :đoạt giải 5  


Mời các bạn tham gia giải thích :)

butterfly - June 2, 2006 03:02 PM (GMT)
:huh: Dẹp cái đồng hồ giùm cái ! Đang pót bài bị nó làm lỗi rồi nè .

CSG - June 4, 2006 02:36 AM (GMT)
QUOTE (butterfly @ Jun 2 2006, 11:02 PM)
:huh: Dẹp cái đồng hồ giùm cái ! Đang pót bài bị nó làm lỗi rồi nè .

sorry pác nhá, em dẹp nó rồi :D
Hosted for free by zIFBoards